Ocelové haly - výstavba, cenník, referencie
Technické informácie 2017-09-08T12:48:52+00:00

LLENTAB dosahuje stabilnú kvalitu a dobré ceny vďaka vlastným projektantom, automatickým výrobným linkám na oceľové konštrukcie aj opláštenie a vďaka skúseným montérskym tímom. Na vývoji systému hál LLENTAB pracujeme od roku 1977. A i keď už stojí viac ako tisíce hál v systéme LLENTAB, na základe praxe systém stále zlepšujeme, aby sme stále dodávali prvotriedne technické riešenia za dobrú cenu. Sústavné rozvíjanie našich kapacít nás zaraďuje medzi čelných projektantov, výrobcov aj dodávateľov priemyselných oceľových stavieb v Európe.

Výhodou systému oceľových hál LLENTAB je jeho flexibilita dokonca aj po dokončení haly. Konštrukcia haly môže byť stavaná v niekoľkých oddelených etapách a byť tak prispôsobená aktuálnym podmienkam a potrebám Napr. hala s neizolovaným opláštením môže byť neskôr izolovaná, alebo môže byť dodatočne rozšírená o ďalšiu plochu pristavením ďalších modulov, alebo môže byť dodatočne rozdelená podľa potreby.  Haly LLENTAB je možné aj demontovať a opäť zmontovať na inom mieste.