Ocelové haly - výstavba, cenník, referencie
>Partneri
Partneri 2017-11-01T20:05:40+00:00

Partneri

Cieľom partnerských aktivít je zvýhodniť postavenie klienta už vo fáze prípravy projektu.

Získané benefity majú povahu ekonomických a časových úspor, administratívne úľavy a ďalšie výhody, vždy v závislosti na možnostiach partnera.

Logo RAMIRENT